• Eerder stipuleerde FIA Regional Rally Sporting Regulation 45.1 dat “elke vertraging van meer dan 15 minuten van een individuele tijd of een cumulatieve vertraging van meer dan 30 minuten aan het einde van elke sectie of etappe ertoe zal leiden dat de betrokken deelnemer op dat moment wordt geacht te zijn gestopt/te hebben opgegeven bij deze controle en dan de totale boete voor te late aankomst volgens Art. 44.2.10.a) geldt voor 30 minuten te laat komen”. Door te accepteren dat niet alle teams op hetzelfde niveau kunnen opereren, en om de regelgeving in lijn te brengen met het FIA World Rally Championship, werd een voorstel van de Rally Commission om de maximale vertraging uit te breiden naar een beter beheersbare 30 minuten goedgekeurd door de WMSC.
  • Voor 2024 is een nieuwe procedure geformaliseerd voor het veilig inhalen op KP’s. Het nieuwe Regionale Rallyreglement – ​​Artikel 34.1.8 – stelt dat: “Elke auto (bemanning) die door een ander wordt bijbehaald, moet de noodzakelijke beweging maken om zich te laten inhalen. Dit geldt met name als de auto tijd heeft verloren door een technische storing of van de weg is geraakt en hij weer is herstart. “De bereidheid om ingehaald te worden moet worden aangegeven door passende knipperende richtingaanwijzers (de linker richtingaanwijzer betekent bijvoorbeeld dat de ingehaalde auto aan de linkerkant van de weg blijft). “De ingehaalde bemanning moet alles in het werk stellen om het inhaalmanoeuvre te vergemakkelijken, inclusief het stoppen op een veilige plaats. Indien de voertuigen zijn voorzien van car-to-car communicatie geldt dit vanaf het eerste inhaalverzoek. De bemanningen zijn er verantwoordelijk voor dat er geen gevaar ontstaat door het inhalen.
Andreucci Paolo-Briani Rudy, Skoda Fabia R5 Rally2 #1
  • Ook de wedstrijdleider mag een fictieve tijd toekennen als een team aanzienlijk en duidelijk gehinderd wordt door een vertraagde auto op een etappe of als een etappe om welke reden dan ook wordt onderbroken of gestopt. Hoewel Sportcommissarissen voorheen zouden hebben besloten of ze al dan niet een fictieve tijd zouden toekennen, kan de taak ook worden uitgevoerd door de Koersdirecteur. Naast dat ze het voordeel hebben dat het proces van het toekennen van een fictieve tijd via de wedstrijdleider wordt versneld, kunnen deelnemers nu een protest indienen bij de wedstrijdcommissarissen als er een meningsverschil zou zijn met betrekking tot deze tijd.
  • Geen gelijke stand meer bij de uiteindelijke titelbeslissing. De WMSC heeft daarom de volgende wijziging in 8.1.3 van het Regionale Rallyreglement goedgekeurd: ‘De winnaar is de piloot en/of bijrijder met het hoogste aantal punten in het laatste evenement van het kampioenschap. Als er geen gebonden bestuurder/bijrijder is geklasseerd, wordt de voorlaatste gebeurtenis in aanmerking genomen, enzovoort”. Zodoende kunnen dus geen 2 teams meer samen kampioen zijn.

Info FIA Departement