Net zoals alle andere federaties is het ook de VAS in alle drukte bezig met de kalender en reglementen voor 2024

De Synthese van de wijzigingen en toelichtingen aan het reglement 2024 vindt je hieronder

Dit is de voorlopige kalender 2024 (situatie 13/12/2023)

Alle details zijn nu reeds te vinden op de VAS site

Dus neem daar zeker al even een kijkje voor alle reglementen in detail