De FIA en WRC Promotor bekijken voor het ogenblik hoe ze het WRC nieuw leven kunnen inblazen.

Volgens de eerste geruchten zou er als basis voor de WRC Rally1 technisch weinig veranderen en blijft men opteren voor een verbrandingsmotor aangevuld met hybride technologie.

Wat er wel lijkt aan te komen is een nieuw puntensysteem dat het WRC spannender moet maken. Zo zou men opteren voor dagpunten en/of punten per KP-winst, naast de punten voor de PowerStage en het eindklassement. Dit zou zeker de zondag waar veel piloten zich toespitsen op de PowerStage aantrekkelijker moeten maken.

De vraag is natuurlijk: moet een rally wel noodzakelijk over 3 dagen blijven gereden worden.

Zo stelt Andreas Mikkelsen dat hij eigenlijk voorstander is van kortere WRC-manches ( al zeker wat betreft de verbindingsroutes ) en ook stelt hij dat het misschien beter is om een WRC-rally te beperken tot 2 dagen naar het voorbeeld van het ERC. Zo blijft het ook voor de fan boeiender.

We kijken alvast uit wat er volgende maand zal beslist worden door de FIA. Wordt vervolgd dus!