WRC Promoter heeft zijn inzet toegezegd voor het behoud van UNESCO-werelderfgoedlocaties, waardoor het FIA World Rally Championship (WRC) en het FIA European Rally Championship (ERC) de eerste FIA-kampioenschappen en belanghebbenden in de autosport zijn die deze stap zetten. WRC Promoter sluit zich aan bij World Rowing als de enige sportorganisatie die zich heeft gecommitteerd aan het beschermen van UNESCO-werelderfgoedlocaties.

In 2022 was WRC een voorbeeld van zijn toewijding aan het sturen op een duurzamere toekomst door het eerste FIA ​​Wereldkampioenschap te worden dat 100 procent duurzame brandstoffen gebruikt. Deze opmerkelijke prestatie ging gepaard met de introductie van baanbrekende hybride Rally1-voertuigen.

Toekomstbestendige rallysport gaat echter verder dan duurzamere voertuigen. Omdat WRC- en ERC-evenementen plaatsvinden in de natuurlijke omgeving, heeft het rallyrijden een nauwe band met en een belang bij het veiligstellen van gezonde en goed bewaarde ecosystemen. Basis voor ecosystemen en het behoud van biodiversiteit.

In zijn vermogen om de WRC- en ERC-kalenders te formuleren, evenals zijn regelgevend recht op goedkeuring van de parkoersen, verbindt de WRC-promoter zich ertoe geen negatieve invloed te hebben op de huidige en toekomstige aangewezen natuurlijke en gemengde UNESCO-werelderfgoedlocaties en de daaraan verbonden bufferzones.

Door zowel de potentiële negatieve gevolgen van sportevenementen als het vermogen van UNESCO-werelderfgoedlocaties om duurzame ontwikkeling te ondersteunen, te erkennen, verbindt WRC Promoter zich ertoe om bij huidige en toekomstige WRC- en ERC-evenementen een instrument voor natuurbeheer te implementeren – bestaande uit een impact- en ruimtelijke risicobeoordeling – wanneer een wedstrijdactiviteit plaatsvindt op een natuurlijk of gemengd UNESCO-werelderfgoed en/of hun bufferzones.

Alleen wedstrijdactiviteiten op natuurlijke of gemengde UNESCO-werelderfgoedlocaties die geschikt beheer kunnen aantonen tegen negatieve gevolgen voor hun uitzonderlijke universele waarde, zullen worden gehandhaafd als onderdeel van het sportprogramma van WRC- en ERC-evenementen.

WRC Promoter is ook van plan om het bewustzijn onder toeschouwers en andere belanghebbenden in de motorsport te vergroten over het belang en de relevantie van UNESCO-werelderfgoedlocaties en de bredere sportsector aan te moedigen te werken aan het vermijden van negatieve gevolgen voor deze locaties en hun bufferzones.

De WRC-promoter zal de noodzakelijke stappen beoordelen en nauw samenwerken met het UNESCO Werelderfgoedcentrum en zijn adviesorganen (International Union for Conservation of Nature (IUCN), International Council on Monuments and Sites (ICOMOS) en International Centre for the Study of the Preservation en herstel van culturele eigendommen (ICCROM)) om haar inzet voor culturele UNESCO-werelderfgoedlocaties uit te breiden.

WRC Promoter zal in synergie met alle WRC- en ERC-evenementorganisatoren samenwerken aan de implementatiemechanismen van deze verbintenis.

Info WRC Promoter